GDPR

GDPR

Notă de informare

Această notă de informare a fost redactată la data de 11.22.2023

Prezenta Notă de informare a fost redactată pentru utilizatorii site-ului www.peltecu.ro și va fi actualizată periodic potrivit dispozițiilor privind protecția datelor cu caracter personal.

Scopul prezentei Note de Informare este acela de a vă informa privire la:

0. Definițiile termenilor utilizați în domeniul protecției datelor cu caracter personal, potrivit Regulamentului GDPR;

1. Cine administrează site-ul www.peltecu.ro

2. Unde ne puteți găsi și cum ne puteți contacta

3. Ce date cu caracter personal pot fi colectate prin intermediul www.peltecu.ro

4. Modul de colectate a datele cu caracter personal și perioada de stocare

5. Scopurile și temeiul legal al procesărilor

6. Dezvăluirea datelor cu caracter personal către terți

7. Care sunt drepturile pe care le aveți privind prelucrarea datelor cu caracter personal și

cum le puteți exercita efectiv

8. Date cu caracter personal ale copiilor - trebuie să aveți peste 16 ani

9. Ce măsuri de securitate ia DR. PELTECU C. GHEORGHE pentru a proteja datele cu caracter personal prelucrate

10. Link-uri către alte site-uri web

11. Modificări ale Notei de informare

12. Informații privind autoritatea de supraveghere a protecției datelor

0. Definițiile termenilor utilizați în domeniul protecției datelor cu caracter personal, potrivit Regulamentului GDPR;

”ANSPDC” -

”date cu caracter - personal”

este abrevierea denumirii Autorității Naționale de Supraveghere pentru Prelucrarea Datelor cu caracter personal;

sunt orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”);

o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

”prelucrarea” -

”operatorul” -

”persoană împuternicită de - operator”

”destinatar” -

”consimțământul persoanei vizate”

„încălcarea securității datelor cu caracter personal”

reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care implică date cu caracter personal sau seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu realizate prin mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, regăsirea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, difuzare sau punerea la dispoziție, aliniere sau combinație, restricție, ștergere sau distrugere;

este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

poate fi orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau un alt organism, la care sunt dezvăluite date cu caracter personal, indiferent dacă sunt terți sau nu. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anchete particulare în conformitate cu legislația Uniunii Europene sau a statelor membre nu sunt considerate entități destinatare; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice trebuie să respecte normele aplicabile de protecție a datelor în conformitate cu scopurile prelucrării;

orice manifestare de liberă de voință, afirmativă, explicită, informată și lipsită de ambiguitate a unei persoane vizate prin care aceasta își dă acordul cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal;

reprezintă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la: distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal, prelucrarea acestora într-un alt mod sau la accesul neautorizat la acestea;

1. Cine administrează site-ul www.peltecu.ro

www.peltecu.ro este site-ul oficial al DR. PELTECU C. GHEORGHE, persoană juridică română, cod unic de înregistrare: 34268726, având sediul social în Sos Straulesti 121, Sector 1, București.

DR. PELTECU C. GHEORGHE respectă confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului www.peltecu.ro.

În acest sens, depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca informațiile introduse în bazele noastre de date sunt utilizate numai în scopuri determinate, explicite și legitime.

Potrivit dispozițiilor Regulamentului GDPR, în raport cu datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului web, DR. PELTECU C. GHEORGHE are calitatea de operator al datelor cu caracter personal, iar vizitatorii site-ului au calitatea de persoane vizate.

2. Unde ne puteți găsi și cum ne puteți contacta

Sediul social se află în Sos. Straulesti 121, Sector 1, București.

De asemenea, ne puteți contacta oricând prin e-mail la adresa: dr.gheorghepeltecu@gmail.com.

3. Ce date cu caracter personal pot fi colectate prin intermediul www.peltecu.ro

Categorii Date cu caracter personal prelucrate de date

Categoria 1. numele, prenumele și numărul de telefon introduse în secțiunea ”Programare” Categoria 2.

În general, datele cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra informațiilor pe care ni le furnizați.

Pentru o mai bună înțelegere, am grupat pe categorii, datele cu caracter personal pe care DR. PELTECU C. GHEORGHE le poate prelucra prin intermediul site-ului web, după cum urmează:

informații tehnice standard de conectare la internet, care pot include: informații despre computerul sau dispozitivul utilizat pentru a accesa site-ul DR. PELTECU C. GHEORGHE (tipul dispozitivului, sistemul de operare, rezoluția ecranului, limba, țara în care vă aflați și tipul browser web folosit etc.), o versiune trunchiată a adresei IP sau preferințele dumneavoastră cu privire la cookie-urile care

prelucrează datele cu caracter personal;

* IP - ul este colectat și stocat într-un format anonimizat prin suprimarea ultimului octet, astfel încât IP-ul complet nu ajunge niciodată la serverele noastre;

Categoria 3.

date statistice cum ar fi: orașul de unde se realizează conexiunea cu site-ul nostru, informații demografice, numărul vizitatorilor, intervalul și durata accesării site-ului, ponderea de vizualizare a secțiunilor precum și alte informații privind interesele și acțiunile online ale vizitatorilor site-ului, sau opiniile/testimonialele oferite public pe rețelele de socializare;

Puteți alege oricând ce date cu caracter personal doriți să ne furnizați

Cu toate acestea, dacă alegeți să nu ne furnizați anumite date cu caracter personal, care ne sunt necesare pentru funcționalitatea și securitatea site-ului nostru, vom fi în imposibilitatea de a vă oferi anumite servicii, de exemplu:

(i) dacă nu doriți să ne furnizați numele sau numărul de telefon, nu vă vom putea contacta pentru a efectua programări

sau

(ii) dacă nu doriți să ne furnizați date privind dispozitivul utilizat, server-ul nostru nu va ști care este formatul în care trebuie să vă fie afișat site-ul nostru pentru a putea fi deschis pe dispozitivul dumneavoastră;

4. Modul în care datele cu caracter personal sunt colectate și perioada de stocare

Prin intermediul site-ului web, DR. PELTECU C. GHEORGHE colectează datele cu caracter personal mai sus enumerate în următoarele modalități:

Categorii Categorii de date cu caracter personal de date

Categoria 1. datele cu caracter personal din această categorie sunt colectate direct de la vizitatorii site-ului nostru prin introducerea acestora în secțiunea ”Programare”

Categoria 2.

Categoria3. datele agregate, statistice, analitice sau pentru realizarea campaniilor de marketing sunt colectate prin cookie-uri create de terți precum Google Analytics sau Facebook Pixel, astfel cum acestea au fost indicat în secțiunea Cookie Policy, iar opiniile și testimonialele publice sunt preluate de pe paginile de socializare.

Informațiile colectate nu vă identifică personal. Aceste informații sunt culese și exprimate într-o formă de rezumat în scopuri precum analiza statistică.

Pentru mai multe informații legate de modificarea sau ștergerea datelor prelucrate de fiecare cookie, consultați secțiunea Cookie Policy.

Toate datele cu caracter personal colectate menționate mai sus sunt stocate pe serverele noastre și pe serverele furnizorilor noștri de hosting care au luat măsuri de înaltă securitate pentru respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date – Regulamentul GDPR.

Perioada de stocare a datelor:

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal poate varia în funcție de fiecare categorie de date, după cum urmează:

Categorii de date

Categoria 1.

Categoria 2. Categoria 3.

5. Scopul și temeiul legal al prelucrărilor

DR. PELTECU C. GHEORGHE prelucrează datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului web în următoarele scopuri și temeiuri:

Categorii de date

Categoria 1.

Categoria 2.

Scocul și temeiul prelucrării aferente fiecărei categorii de date

datele cu caracter personal din această categorie sunt colectate în vederea programării pacienților la consultațiile oferite de către DR. PELTECU C. GHEORGHE;

Datele cu caracter personal din această categorie sunt procesate în temeiul dispozițiilor Art. 6 alin. 1 litera b) din Regulamentul GDPR - executarea unui contract sau etapele necesare pentru încheierea unui contract.

datele cu caracter personal din această categorie sunt necesare pentru a asigura din punct de vedere tehnic funcționalitatea și securitatea site-ului nostru web.

Datele cu caracter personal din această categorie sunt procesate în temeiul dispozițiilor Art. 6 alin. 1 litera f) din Regulamentul GDPR, care ne permite să prelucrăm datele personale atunci când acestea sunt necesare în scopul intereselor noastre legitime - funcționalitatea site-ului web.

Categoria 3.

datele cu caracter personal din această categorie sunt colectate pentru a îmbunătăți serviciile noastre, precum și în scopuri de marketing.

Prin intermediul cookie-urilor colectăm informații standard despre eficiența campaniilor de marketing și despre activitatea vizitatorilor site-ului nostru în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite.

Pentru mai multe informații legate de datele cu caracter personal prelucrate de fiecare cookie, consultați secțiunea Cookie Policy.

Datele cu caracter personal din această categorie sunt procesate în temeiul dispozițiilor Art. 6 alin. 1 litera a) din GDPR - consimțământul persoanei vizate.

Vă informam că, în orice moment, puteți să vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing, modificând setările cookie-urilor din secțiunea Cookies .

Comunicarea opțiunii dumneavoastră sau retragerea consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing va opera pentru viitor și nu afectează prelucrările deja efectuate.

Menționam faptul că, în nicio situație, furnizarea sau prestarea serviciilor medicale nu este condiționată și nici este influențată de opțiunea dumneavoastră cu privire la procesările realizate în scopuri de marketing.

6. Dezvăluirea datelor cu caracter personal către terți

DR. PELTECU C. GHEORGHE nu va transmite niciodată terților datele cu caracter personal colectate în scopuri de marketing direct.

Încercăm să excelăm în industria medicală, așa că uneori apelăm la serviciilor unor terți pentru a îndeplini anumite funcții administrative, precum: găzduire web, mentenanță IT, marketing (Google Analytics).

În aceste situații, colaboratorii și furnizorii DR. PELTECU C. GHEORGHE au acces numai datele cu caracter personal de care au nevoie pentru a-și îndeplini funcțiile specifice pentru care au fost contractați.

De exemplu, folosim:

a. pentru servicii de găzduire web: Google - dacă doriți să aflați mai multe despre politica lor de

confidențialitate, o puteți găsi aici;

b. pentru monitorizarea activității site-ului web: Google Analytics - dacă doriți să aflați mai multe

puteți consulta secțiunea Cookie Policy;

c. pentru realizarea și analiza eficienței campaniilor de marketing: Facebook Pixel - dacă doriți să aflați mai multe puteți consulta secțiunea Cookie Policy.

Cerințe legale:

Datele cu caracter personal colectate pot fi comunicate autorităților, instituțiilor, instanțelor sau organelor abilitate în cazul în care această prelucrare este necesară potrivit legislației aplicabile.

7. Care sunt drepturile pe care le aveți privind prelucrarea datelor cu caracter personal și cum le puteți exercita efectiv

DR. PELTECU C. GHEORGHE, în calitate de operator, a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru a se asigura că următoarele drepturi ale persoanelor vizate sunt respectate:

Dreptul de acces

Aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, de a avea acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care acestea sunt prelucrate;

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal procesate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat incluzând și dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți cu precădere dreptul de a se opune prelucrării în orice moment.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate de către operator. Rectificarea trebuie comunicată de către operator, fiecărui destinatar la care au fost transmise datele persoanei vizate, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate (demonstrabile).

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)

Aveți dreptul de a solicita să vă fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: (i) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru realizarea prelucrării; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; (vi) datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor în cazul în care: (i) contestați exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; (ii) prelucrarea este ilegala și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării acestora; (iii) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța; (iv) vă opuneți prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automat

Aveți dreptul de a de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. În acest sens, menționăm faptul că DR. PELTECU C. GHEORGHE nu utilizează aplicații informatice, algoritmi, inteligență artificială sau automatizări pentru a lua decizii automate (fără intervenția factorului uman) și care să producă efecte juridice asupra persoanelor fizice.

Pentru a va exercita drepturile mai sus enumerate ne puteți trimite cererea dumneavoastră, (însoțită de datele dumneavoastră de contact) atât electronic la adresa de e-mail: dr.gheorghepeltecu@gmail.com cât și prin poștă cu scrisoare recomandată și confirmare de primire la adresa: Sos. Straulesti 121, Sector 1, București.

8. Date cu caracter personal ale copiilor - trebuie să aveți peste 16 ani

DR. PELTECU C. GHEORGHE nu colectează date cu caracter personal ale persoanelor vizate care nu au împlinit vârsta

de 16 ani.

Dacă aveți sub 16 ani, vă rugăm să nu ne trimiteți date dumneavoastră cu caracter personal și să rugați responsabilul dumneavoastră legal să ne contacteze.

9. Ce măsuri de securitate ia DR. PELTECU C. GHEORGHE pentru a proteja datele cu caracter personal prelucrate

DR. PELTECU C. GHEORGHE și-a asumat responsabilitatea de a implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate privind protecția vieții private, asigurării securității datelor cu caracter personal, precum și în vederea evitării pierderii, alterării, accesului, modificării, distrugerii sau dezvăluirii neautorizate, după cum urmează:

a. colaboratorii DR. PELTECU C. GHEORGHE care au acces la bazele de date sunt expres nominalizați de către administratorul societatii;

b. accesul la sistemul informatic se realizează utilizând conturi și parole individuale care sunt modificate periodic;

c. toți angajații, colaboratorii și furnizorii de servicii care sunt în contact cu datele cu caracter personal acționează în conformitate cu principiile și politicile privind prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute de legislația aplicabilă. Astfel, aceștia au fost informați și și-au asumat să respecte dispozițiile Regulamentului GDPR prin semnarea Acordurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal sau ca efect al legii;

d. angajații și colaboratorii DR. PELTECU C. GHEORGHE au acces doar la datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor proprii și numai în conformitate cu scopul declarat al colectării datelor;

e. calculatoarele și terminalele utilizate pentru accesarea sistemului informatic sunt protejate prin parolă și au actualizări de securitate antivirus, antispam și firewall;

f. datele cu caracter personal sunt imprimate, doar de către utilizatorii autorizați, dacă este necesar pentru realizarea activității sau potrivit obligațiilor legale;

Vă rugăm, de asemenea, selectați cu atenție ce date cu caracter personal alegeți să trimiteți, inclusiv la adresele de e-mail indicate pe site. Internetul sau e-mailurile nu sunt spații impenetrabile, iar o eroare tehnică inopinată poate provoca un eveniment nefericit care să implice datele cu caracter personal transmise.

10. Link-uri către alte site-uri web

Pe site-ul nostru puteți găsi link-uri și către alte organizații sau pagini web. Această Notă de Informare nu acoperă și datele cu caracter personal prelucrate de către aceștia.

Dacă decideți să accesați link-urile afișate pe site, vă încurajăm să citiți cu atenție Nota acestora de Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. În general Nota de informare poate fi găsită în partea de jos a site-urilor web.

11. Modificări ale politicii de confidențialitate

Având în vedere că suntem în continuă dezvoltare, platforma noastră va avea în curând și alte noi funcții, iar Nota de Informare va fi actualizată în consecință.

Pentru a vă menține informațo, publicăm întotdeauna cea mai recentă versiune a Notei de Informare pe site-ul nostru web. Versiunea curentă a fost actualizată la data de 23.03.2020.

Vă asigurăm că modul în care colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal este în conformitate cu prevederile Regulamentului GDPR.

Dacă aveți întrebări cu privire la modalitatea în care prelucrăm datele cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa: dr.gheorghepeltecu@gmail.com.

12. Informații privind autoritatea de supraveghere a protecției datelor

În situația în care considerați că drepturile dumneavoastră prevăzute în Regulamentul nr. 679/2016 au fost încălcate de către DR. PELTECU C. GHEORGHE, aveți posibilitatea de a ne comunica acest lucru la adresa: dr.gheorghepeltecu@gmail.com sau de a vă adresa ANSPDCP prin depunerea unei plângeri.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt următoarele:

Formular plângere: https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala Link de contact: https://www.dataprotection.ro/?page=contact&lang=ro

Website: https://www.dataprotection.ro/

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: Fax: Website:

+40.318.059.211 sau +40.318.059.212 +40.318.059.602 www.dataprotection.ro

pel


© 2024 Prof. Dr. Gheorghe Peltecu